Obserwacje gwiazdy Wolf 359

Wolf 359 to jedna z najbliższych nam gwiazd. Dziś o 6 rano czasu polskiego sonda New Horizons, która znajduje się obecnie na peryferiach Układu Słonecznego, wykonała zdjęcia tej gwiazdy. Równocześnie to samo zrobiły obserwatoria na Ziemi. Łącząc obrazy możliwe będzie utworzenie jej obrazu 3D na tle dalej położonych gwiazd i precyzyjne określenie odległości. Lusowko Platanus Observatory wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Poniżej nasze wyniki, uzyskane na podstawie 200 pomiarów wykonanych pomiędzy godziną 00:24:39 a 00:42:10 czasu polskiego (później warunki widoczności z terenu Polski były niekorzystne). Najsłabsze zarejestrowane gwiazdy są słabsze niż 20 mag.
RASA 11″ + ZWO ASI 290MM, 200 × 5 s